top of page

Podmínky

Jedná se o Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Tato šablona obsahuje ukázkový text, není úplná a nelze ji publikovat. Podmínky slouží k ochraně vlastníků webových stránek. V něm si mohou nastavit vlastní podmínky a splnit svou informační povinnost. V případě internetového obchodu může tato informační povinnost např. B. Podrobnosti o zboží, cenách a podmínkách uzavírání, ukončení a odvolání smlouvy. Podmínky musí obsahovat nadpisy a musí být formulovány vhodně pro vaši vlastní společnost. Aby byly vaše podmínky v souladu s právními předpisy, nechte si je zkontrolovat zkušeným právníkem.

bottom of page